Kontakt / Contact / Kontakt

Siedziba firmy, adres do korespondencji
Company headquarters, correspondence address
Firmensitz, Korrespondenzadresse

CLEVERTOOLS - Schweisstechnik
48-200 Prudnik
Prężyńska 17
Polska

Dyrektor / Director / Geschäftsführer
przemyslawziarko@clevertools.pl
+48 535 972 078
English speaker


Dział Sprzedaży i Marketingu Międzynarodowego
International Sales and Quality Control department
Sales Manager International / Vertrieb
adamstarostecki@clevertools.pl
+48 796 070 403
Spricht Deutsch


Zakładowa kontrola jakości ISO 9001:2015
Quality Control department
Qualitätssicherung ISO 9001:2015
adamstarostecki@clevertools.pl
+48 796 070 403
Spricht Deutsch


Dział Konstrukcji, Projektowy i Prototypów
Department of Construction, Design and Prototype
Abteilung für Konstruktion, Design und Prototypen
kpp@clevertools.pl


Dział Mechatroniki, Utrzymania Ruchu i Relokacji
Department of Mechatronics, Maintenance and Relocation
Abteilung für Mechatronik, Wartung und Instandsetzung
murr@clevertools.pl


Główny Spawalnik IWE / Chief Welder IWE / Internationaler Schweißfachingenieur IWE
gs@clevertools.pl


Dział Kadr i Ksiegowości
Human Resources and Accounting Department
Personal- und Buchhaltungsabteilung
kk@clevertools.pl


Dział Logistyki i Zamówień
Logistics and Supply Department
Abteilung Logistik und Beschaffung
lz@clevertools.pl

Clevertools

Clevertools